Kancelaria Adwokacka Rzeszów

Kancelaria Adwokacka adw. Sebastian Możdrzeń została założona w 2013 r. Specjalizacja kancelarii obejmuje profesjonalne usługi prawne z zakresu: Prawa ubezpieczeń gospodarczych, Sporów sądowych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, w zakresie Obsługi prawnej roszczeń powypadkowych, jak również obsługi prawnej przedsiębiorców, spółek handlowych, spraw karnych w tym w zakresie zdarzeń drogowych.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń wynika przede wszystkim ze świadczonych usług prawnych na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kancelaria w ramach problematyki sporów prawnych z zakładami ubezpieczeniowymi oferuje kompleksową obsługę prawną spraw spornych na tle umów ubezpieczeniowych, roszczeń powypadkowych obejmującą- pełną reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez podmiot ubezpieczeniowy, przedsądowe negocjacje ugodowe, postępowanie sądowe.

Oferta Kancelarii dotyczy również kompleksowej obsługi prawnej firm, spółek prawa handlowego w zakresie bieżącej działalności, w tym windykacji należności, prawa pracy, roszczeń z tytułu zawartych umów, sporządzania umów gospodarczych. Spraw Karnych w tym związanych z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi w zakresie obrony sprawców zdarzeń drogowych, jak również reprezentacji pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, przestępstw ubezpieczeniowych.

Oferta w zakresie Spraw Rodzinnych obejmuje prowadzenia spraw rozwodowych, o alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, o podział majątku po rozwodzie.

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych, podmiotów ubezpieczeniowych


Adw. Sebastian Możdrzeń

Od 2009 r. jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbyłem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Rzeszowie zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego.  Od 2013 r. świadczę usługi prawne w ramach kancelarii adwokackiej. Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte również w związku z obsługą prawną świadczoną na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Zakres świadczonych usług obejmuje prawo ubezpieczeń, prawo gospodarcze, obsługę roszczeń odszkodowawczych, prawo cywilne, prawo zobowiązań, sprawy karne w szczególności w zakresie przestępstw i wykroczeń drogowych, przestępstw ubezpieczeniowych oraz sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Świadczę usługi prawne na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych.

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą kancelarii.

Aktualności

Postępowanie Sądowe w Sprawie Blokady Alkoholowej

15.04.2024 r.

Jak uzyskać zgodę na blokadę alkoholową

Więcej...

Jakie są Prawa Pacjentów po Błędzie Medycznym Szpitala: Analiza i Przewodnik dla poszkodowanych

12.04.2024 r.

Prawa pacjenta po błędzie medycznym

Więcej...

Kto ma prawo do odszkodowania z ubezpieczenia OC po śmierci bliskiej osoby?

11.04.2024 r.

Komu przysługuje odszkodowanie po śmierci z OC sprawcy

Więcej...
Zobacz wszystkie

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form