Kto ma prawo do odszkodowania z ubezpieczenia OC po śmierci bliskiej osoby?


Kto ma prawo do odszkodowania z ubezpieczenia OC po śmierci bliskiej osoby? 


Wypadki śmiertelne są traumatycznym przeżyciem dla rodzin poszkodowanych, wpływającym bardzo często na wiele aspektów życia. Dlatego też, warto posiadać wiedzę, kto ma prawo do zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC sprawcy. Artykuł zapewnia wyjaśnienie, kto może ubiegać się o odszkodowanie / zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC po śmierci bliskiej osoby.

Kancelaria Adwokacka - odszkodowania

            W pierwszej kolejności należy wskazać, iż temat- jakie roszczenia przysługują osobom uprawnionym po stracie osoby bliskiej, został poruszony w pozostałych artykułach dostępnych na stronie. W niniejszym wpisie poruszona natomiast została kwestia, kto może ubiegać się o kwoty z tytułu zadośćuczynienia, odszkodowania po śmierci osoby bliskiej.

  • Najbliższa rodzina: Najczęściej osoby uprawnione to członkowie rodziny, tak jak małżonek, dzieci i rodzice. Bez wątpienia są to osoby najbliższe zmarłemu, które w myśl art. 446 § 4 k.c. posiadają legitymację do dochodzenia roszczeń po śmierci małżonka, rodzica, rodzeństwa, dziecka. Podkreślić jednak należy, iż nie jest to katalog zamknięty, a dochodzić roszczeń mogą również inne osoby. Nie można wykluczyć, iż skutecznie mogą dochodzić roszczeń również osoby dalsze wobec zmarłego, tj. teść, teściowa, zięć itd. Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy.

 

  • Osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego: W niektórych przypadkach również osoby pozostające na utrzymaniu osoby zmarłej również mogą mieć prawo do świadczeń odszkodowawczych. W tym zakresie należy wskazać przede wszystkim na przesłankę, iż Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

 

  • Osoby pozostające pod opieką zmarłego: Jeśli osoba zmarła była opiekunem innych osób, także posiadają prawo do roszczeń odszkodowawczych.

 

  • Inne przypadki specjalne: Dodatkowo należy podkreślić, iż takich roszczeń  mogą dochodzić osoby trzecie związane emocjonalnie ze zmarłym, czy też pozostające w długotrwałych związkach nieformalnych. Oczywiście taka sytuacja wymaga również indywidualnej analizy w zakresie spełnienia niezbędnych przesłanek do formułowania roszczeń odszkodowawczych.

Adw. Sebastian Możdrzeń

 Kancelaria Adwokacka adw. Sebastian Możdrzeń oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc prawną oraz wsparcie w dochodzeniu roszczeń po wypadkach śmiertelnych, zarówno na etapie w postępowaniu likwidacyjnym, jak również na etapie postępowania sądowego. 

 

Contact Form