Aktualności

Postępowanie Sądowe w Sprawie Blokady Alkoholowej

15.04.2024 r.

Jak uzyskać zgodę na blokadę alkoholową

Jakie są Prawa Pacjentów po Błędzie Medycznym Szpitala: Analiza i Przewodnik dla poszkodowanych

12.04.2024 r.

Prawa pacjenta po błędzie medycznym

Kto ma prawo do odszkodowania z ubezpieczenia OC po śmierci bliskiej osoby?

11.04.2024 r.

Komu przysługuje odszkodowanie po śmierci z OC sprawcy

Jakie dokumenty są potrzebne do dochodzenia odszkodowania po wypadku śmiertelnym?

10.04.2024 r.

Dokumenty do roszczeń po wypadku śmiertelnym

Jak dochodzić roszczeń po wypadku śmiertelnym: Najczęstsze pytania i odpowiedzi

10.04.2024 r.

Dochodzenie roszczeń po wypadku śmiertelnym pytania i odpowiedzi

Prawa rodzin po wypadku śmiertelnym: Kiedy i jak dochodzić odszkodowania

10.04.2024 r.

Jak dochodzić odszkodowania po wypadku śmiertelnym

Wysokość Odszkodowania za Złamanie Nogi z OC Sprawcy: Jak Uzyskać Wysokie Zadośćuczynienie od Ubezpieczyciela?

07.04.2024 r.

Wysokie odszkodowanie z OC sprawcy za złamanie nogi - jak uzyskać?

Jaka Wysokość Zadośćuczynienia za Złamaną Rękę z OC Sprawcy?

07.04.2024 r.

Określenie wysokości zadośćuczynienia za złamanie

Odszkodowania Powypadkowe: Jak Skutecznie Dochodzić Swoich Praw?

07.04.2024 r.

Skuteczne Odszkodowania Powypadkowe

Koszty Leczenia - należne odszkodowanie z polisy OC sprawcy

06.03.2024 r.

Zwrot kosztów leczenia powypadkowego

Żądanie odszkodowania – do ilu lat wstecz?

05.03.2024 r.

Do ilu lat wstecz można żądać świadczeń odszkodowawczych

Koszty pogrzebu z polisy OC sprawcy

04.03.2024 r.

Dochodzenie kosztów pogrzebu z polisy OC Sprawcy

Zgoda na udzielenie świadczenia medycznego, a naruszenie praw pacjenta

04.12.2023 r.

Kiedy pacjenta może naruszać jego prawa

Zapłata Zadośćuczynienia za naruszenie praw Pacjenta

04.12.2023 r.

Kiedy Szpital zapłaci za naruszenie prawa pacjenta?

Kto może żądać zadośćuczynienia od Szpitala w przypadku zawinionego leczenia

04.12.2023 r.

Uprawnienie do żądania zadośćuczynienia przez pacjenta

Sporządzenie wniosku o blokadę alkoholową

03.12.2023 r.

Wniosek o wykonywanie zakazu w pojeździe z blokadą alkoholową

Obowiązek alimentacyjny rodziców, a wiek dziecka.

03.12.2023 r.

Czy wiek dziecka wpływa na płacone alimenty?

Przestępstwo komunikacyjne popełnione w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy

03.12.2023 r.

Ponowne przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości

Żądanie zapłaty od Szpitala świadczenia na skutek zdarzenia medycznego

03.12.2023 r.

Żądanie zapłaty od Szpitala w przypadku zdarzenia medycznego

Kiedy dochodzi do błędu medycznego?

02.12.2023 r.

W jakich sytuacjach mamy do czynienia z błędem medycznym?

Wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów z blokadą alkoholową

19.11.2023 r.

Zakaz prowadzenia pojazdów - blokada alkoholowa

Kiedy można podwyższyć zasądzone alimenty

19.11.2023 r.

Podwyższenie alimentów w przypadku zmiany stosunków

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny

19.11.2023 r.

Do kiedy muszę płacić alimenty ?

Alimenty, a studia wyższe

19.11.2023 r.

Obowiązek alimentacyjny w trakcie podjęcia studiów wyższych

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

19.11.2023 r.

Kiedy i jak można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów

Szkoda parkingowa -Co grozi za oddalenie się z miejsca kolizji?

20.10.2023 r.

Konsekwencje dla kierowcy po oddaleniu się z miejsca szkody

Warunkowe umorzenie postępowania w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości

25.09.2023 r.

Jazda po alkoholu, a warunkowe umorzenie postępowania

Kiedy Zakład Ubezpieczeń przyjmie odpowiedzialność za wypadek w gospodarstwie rolnym

20.09.2023 r.

Zasady odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia OC rolnika

Roszczenia z OC rolnika w razie śmierci poszkodowanego

19.09.2023 r.

świadczenia z OC rolnika po śmierci poszkodowanego

Kto może uzyskać odszkodowanie z OC Rolnika po wypadku w gospodarstwie rolnym

19.09.2023 r.

Dla kogo odszkodowanie z OC Rolnika

Jakie świadczenia mogą być pokryte z OC rolnika?

19.09.2023 r.

Roszczenia i świadczenia z OC Rolnika

Jazda samochodem po alkoholu - kara

22.01.2022 r.

Kary i środki karne za kierowanie samochodem po spożyciu alkoholu

Rabat w kosztorysie naprawy

08.12.2021 r.

Rabaty na części stosowane w kosztorysach naprawy

Odszkodowanie i Czas najmu pojazdu zastępczego przy szkodzie całkowitej

21.09.2021 r.

Długość najmu pojazdu zastępczego i odszkodowanie za najem pojazdu przy szkodzie całkowitej

Uprawnienie do zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy

20.09.2021 r.

Zasady najmu i zwrot kosztów pojazdu zastępczego przez Ubepzieczyciela

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

12.09.2021 r.

Obrona w sprawach o przestępstwo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Kancelaria Rzeszów

Zasada szczególnej ostrożności w ruchu drogowym

08.09.2021 r.

Zachowanie zasady szczególnej ostrożności

Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny za zerwane więzi – nowy przepis art. 446 ² k.c.

08.09.2021 r.

Dochodzenie roszczeń z tytułu zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny za zerwane więzi

Manewr Wyprzedzania z udziałem motocyklisty - art. 177 § 1 k.k.

08.09.2021 r.

Analiza wypadku drogowego powstałego w momencie wyprzedzania

Odwołanie i Reklamacja od stanowiska Zakładu Ubezpieczeń

17.08.2021 r.

Sporządzanie Odwołań i Reklamacji od stanowisk ubezpieczyciela

Zadośćuczynienie za śmierć partnera

17.08.2021 r.

Dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci partnera - konkubenta

Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, a żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania

17.08.2021 r.

Konsekwencje w przypadku zbiegnięcia z miejsca zdarzenia - zwrot odszkodowania

Zadośćuczynienie za śmierć teściów

11.08.2021 r.

Dochodzenie roszczeń za śmierć teściów w wypadku

Zadośćuczynienie po śmierci wnuków

11.08.2021 r.

Dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci wnuków w wypadku

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka

11.08.2021 r.

Dochodzenie zadośćuczynienia za śmierć dziadka w wypadku

Brak uprawnień do kierowania pojazdem - regres ubezpieczeniowy

09.08.2021 r.

zwrot odszkodowania w przypadku braku uprawnień do kierowania pojazdem

Kosztorysy powypadkowe - Analiza Sporządzanie

09.08.2021 r.

Analiza i Sporządzanie Kosztorysów powypadkowych

Utrata wartości handlowej pojazdu po wypadku

02.08.2021 r.

Żądania zapłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu

Szkoda po użyciu alkoholu, środków odurzających - żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania

02.08.2021 r.

Żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania w przypadku spowodowania szkody po użyciu alkoholu lub środków odurzających

Regres ubezpieczeniowy – czy ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania

01.08.2021 r.

Rodzaje regresów ubezpieczeniowych i obrona przed zwrotem odszkodowania ubezpieczycielowi

Wartość pozostałości po szkodzie

29.07.2021 r.

Zasady prawidłowego określenia wartości pozostałości pojazdu po szkodzie

Szkoda całkowita - zasady ustalania

29.07.2021 r.

Zasady ustalania i rozliczania szkody całkowitej

Części zamienne użyte w kalkulacji naprawy przez zakład ubezpieczeń

29.07.2021 r.

wybór części zamiennych w kalkulacji naprawy

O, Q, P - Oznaczenie części w kosztorysie powypadkowym

29.07.2021 r.

Rodzaje części zamiennych stosowanych przez Zakłady Ubezpieczeń w kosztorysach naprawy

Amortyzacja cen części w kosztorysie - koszty naprawy pojazdu po kolizji

22.07.2021 r.

Nieprawidłowe stosowanie amortyzacji cen części przez Zakłady Ubezpieczeń

Zawinione i niezawinione przyczyny rozwodu

30.06.2021 r.

Jakie są zawinione i niezawinione przyczyny rozkładu pożycia małżonków

Potrącenie na przejściu dla pieszych – wina pieszego

29.06.2021 r.

wypadki na przejściu dla pieszych - obrona w wypadkach drogowych

Rozliczenie szkody na podstawie kosztorysu

29.06.2021 r.

Odszkodowanie z OC sprawcy na podstawie kosztorysu

Wysokość zadośćuczynienia po śmierci męża

27.06.2021 r.

Jaka jest wysokość zadośćuczynienia po śmierci małżonka

Zdrada małżeńska, a rozwód

25.06.2021 r.

Zdrada jako przyczyna rozwodu, prowadzenie spraw rozwodowych Rzeszów

Odmowa wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela

24.06.2021 r.

Obowiązki zakładu ubezpieczeń w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

Wina w wyroku rozwodowym

24.06.2021 r.

orzekanie o winie małżonka w wyroku rozwodowym

Prawo do informacji w postępowaniu likwidacyjnym

16.06.2021 r.

Prawo do informacji w zakresie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela

Uprawnienia zakładu ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym

16.06.2021 r.

czynności towarzystwa ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym, czynności ubezpieczyciela po zaistnieniu szkody

Zmiana nazwiska po rozwodzie

16.06.2021 r.

Jak zmienić nazwisko po orzeczeniu rozwodu

Wypłata odszkodowania z OC

11.02.2021 r.

W jakim terminie ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie

Zadośćuczynienie za wypadek

10.02.2021 r.

Jak wyliczyć wysokość zadośćuczynienia za wypadek

Ile kosztuje rozwód

09.02.2021 r.

Opłaty w sprawie rozwodowej, prowadzenie spraw rozwodowych.

Odszkodowanie z Polisy OC

08.02.2021 r.

Dochodzenie odszkodowań z OC za naprawę uszkodzonego samochodu

Aktualności

Postępowanie Sądowe w Sprawie Blokady Alkoholowej

15.04.2024 r.

Jak uzyskać zgodę na blokadę alkoholową

Więcej...

Jakie są Prawa Pacjentów po Błędzie Medycznym Szpitala: Analiza i Przewodnik dla poszkodowanych

12.04.2024 r.

Prawa pacjenta po błędzie medycznym

Więcej...

Kto ma prawo do odszkodowania z ubezpieczenia OC po śmierci bliskiej osoby?

11.04.2024 r.

Komu przysługuje odszkodowanie po śmierci z OC sprawcy

Więcej...

Jakie dokumenty są potrzebne do dochodzenia odszkodowania po wypadku śmiertelnym?

10.04.2024 r.

Dokumenty do roszczeń po wypadku śmiertelnym

Więcej...

Jak dochodzić roszczeń po wypadku śmiertelnym: Najczęstsze pytania i odpowiedzi

10.04.2024 r.

Dochodzenie roszczeń po wypadku śmiertelnym pytania i odpowiedzi

Więcej...

Prawa rodzin po wypadku śmiertelnym: Kiedy i jak dochodzić odszkodowania

10.04.2024 r.

Jak dochodzić odszkodowania po wypadku śmiertelnym

Więcej...

Wysokość Odszkodowania za Złamanie Nogi z OC Sprawcy: Jak Uzyskać Wysokie Zadośćuczynienie od Ubezpieczyciela?

07.04.2024 r.

Wysokie odszkodowanie z OC sprawcy za złamanie nogi - jak uzyskać?

Więcej...

Jaka Wysokość Zadośćuczynienia za Złamaną Rękę z OC Sprawcy?

07.04.2024 r.

Określenie wysokości zadośćuczynienia za złamanie

Więcej...

Odszkodowania Powypadkowe: Jak Skutecznie Dochodzić Swoich Praw?

07.04.2024 r.

Skuteczne Odszkodowania Powypadkowe

Więcej...

Koszty Leczenia - należne odszkodowanie z polisy OC sprawcy

06.03.2024 r.

Zwrot kosztów leczenia powypadkowego

Więcej...

Żądanie odszkodowania – do ilu lat wstecz?

05.03.2024 r.

Do ilu lat wstecz można żądać świadczeń odszkodowawczych

Więcej...

Koszty pogrzebu z polisy OC sprawcy

04.03.2024 r.

Dochodzenie kosztów pogrzebu z polisy OC Sprawcy

Więcej...

Zgoda na udzielenie świadczenia medycznego, a naruszenie praw pacjenta

04.12.2023 r.

Kiedy pacjenta może naruszać jego prawa

Więcej...

Zapłata Zadośćuczynienia za naruszenie praw Pacjenta

04.12.2023 r.

Kiedy Szpital zapłaci za naruszenie prawa pacjenta?

Więcej...

Kto może żądać zadośćuczynienia od Szpitala w przypadku zawinionego leczenia

04.12.2023 r.

Uprawnienie do żądania zadośćuczynienia przez pacjenta

Więcej...

Sporządzenie wniosku o blokadę alkoholową

03.12.2023 r.

Wniosek o wykonywanie zakazu w pojeździe z blokadą alkoholową

Więcej...

Obowiązek alimentacyjny rodziców, a wiek dziecka.

03.12.2023 r.

Czy wiek dziecka wpływa na płacone alimenty?

Więcej...

Przestępstwo komunikacyjne popełnione w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy

03.12.2023 r.

Ponowne przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości

Więcej...

Żądanie zapłaty od Szpitala świadczenia na skutek zdarzenia medycznego

03.12.2023 r.

Żądanie zapłaty od Szpitala w przypadku zdarzenia medycznego

Więcej...

Kiedy dochodzi do błędu medycznego?

02.12.2023 r.

W jakich sytuacjach mamy do czynienia z błędem medycznym?

Więcej...

Wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów z blokadą alkoholową

19.11.2023 r.

Zakaz prowadzenia pojazdów - blokada alkoholowa

Więcej...

Kiedy można podwyższyć zasądzone alimenty

19.11.2023 r.

Podwyższenie alimentów w przypadku zmiany stosunków

Więcej...

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny

19.11.2023 r.

Do kiedy muszę płacić alimenty ?

Więcej...

Alimenty, a studia wyższe

19.11.2023 r.

Obowiązek alimentacyjny w trakcie podjęcia studiów wyższych

Więcej...

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

19.11.2023 r.

Kiedy i jak można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów

Więcej...

Szkoda parkingowa -Co grozi za oddalenie się z miejsca kolizji?

20.10.2023 r.

Konsekwencje dla kierowcy po oddaleniu się z miejsca szkody

Więcej...

Warunkowe umorzenie postępowania w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości

25.09.2023 r.

Jazda po alkoholu, a warunkowe umorzenie postępowania

Więcej...

Kiedy Zakład Ubezpieczeń przyjmie odpowiedzialność za wypadek w gospodarstwie rolnym

20.09.2023 r.

Zasady odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia OC rolnika

Więcej...

Roszczenia z OC rolnika w razie śmierci poszkodowanego

19.09.2023 r.

świadczenia z OC rolnika po śmierci poszkodowanego

Więcej...

Kto może uzyskać odszkodowanie z OC Rolnika po wypadku w gospodarstwie rolnym

19.09.2023 r.

Dla kogo odszkodowanie z OC Rolnika

Więcej...

Jakie świadczenia mogą być pokryte z OC rolnika?

19.09.2023 r.

Roszczenia i świadczenia z OC Rolnika

Więcej...

Jazda samochodem po alkoholu - kara

22.01.2022 r.

Kary i środki karne za kierowanie samochodem po spożyciu alkoholu

Więcej...

Rabat w kosztorysie naprawy

08.12.2021 r.

Rabaty na części stosowane w kosztorysach naprawy

Więcej...

Odszkodowanie i Czas najmu pojazdu zastępczego przy szkodzie całkowitej

21.09.2021 r.

Długość najmu pojazdu zastępczego i odszkodowanie za najem pojazdu przy szkodzie całkowitej

Więcej...

Uprawnienie do zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy

20.09.2021 r.

Zasady najmu i zwrot kosztów pojazdu zastępczego przez Ubepzieczyciela

Więcej...

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

12.09.2021 r.

Obrona w sprawach o przestępstwo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Kancelaria Rzeszów

Więcej...

Zasada szczególnej ostrożności w ruchu drogowym

08.09.2021 r.

Zachowanie zasady szczególnej ostrożności

Więcej...

Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny za zerwane więzi – nowy przepis art. 446 ² k.c.

08.09.2021 r.

Dochodzenie roszczeń z tytułu zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny za zerwane więzi

Więcej...

Manewr Wyprzedzania z udziałem motocyklisty - art. 177 § 1 k.k.

08.09.2021 r.

Analiza wypadku drogowego powstałego w momencie wyprzedzania

Więcej...

Odwołanie i Reklamacja od stanowiska Zakładu Ubezpieczeń

17.08.2021 r.

Sporządzanie Odwołań i Reklamacji od stanowisk ubezpieczyciela

Więcej...

Zadośćuczynienie za śmierć partnera

17.08.2021 r.

Dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci partnera - konkubenta

Więcej...

Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, a żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania

17.08.2021 r.

Konsekwencje w przypadku zbiegnięcia z miejsca zdarzenia - zwrot odszkodowania

Więcej...

Zadośćuczynienie za śmierć teściów

11.08.2021 r.

Dochodzenie roszczeń za śmierć teściów w wypadku

Więcej...

Zadośćuczynienie po śmierci wnuków

11.08.2021 r.

Dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci wnuków w wypadku

Więcej...

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka

11.08.2021 r.

Dochodzenie zadośćuczynienia za śmierć dziadka w wypadku

Więcej...

Brak uprawnień do kierowania pojazdem - regres ubezpieczeniowy

09.08.2021 r.

zwrot odszkodowania w przypadku braku uprawnień do kierowania pojazdem

Więcej...

Kosztorysy powypadkowe - Analiza Sporządzanie

09.08.2021 r.

Analiza i Sporządzanie Kosztorysów powypadkowych

Więcej...

Utrata wartości handlowej pojazdu po wypadku

02.08.2021 r.

Żądania zapłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu

Więcej...

Szkoda po użyciu alkoholu, środków odurzających - żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania

02.08.2021 r.

Żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania w przypadku spowodowania szkody po użyciu alkoholu lub środków odurzających

Więcej...

Regres ubezpieczeniowy – czy ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania

01.08.2021 r.

Rodzaje regresów ubezpieczeniowych i obrona przed zwrotem odszkodowania ubezpieczycielowi

Więcej...

Wartość pozostałości po szkodzie

29.07.2021 r.

Zasady prawidłowego określenia wartości pozostałości pojazdu po szkodzie

Więcej...

Szkoda całkowita - zasady ustalania

29.07.2021 r.

Zasady ustalania i rozliczania szkody całkowitej

Więcej...

Części zamienne użyte w kalkulacji naprawy przez zakład ubezpieczeń

29.07.2021 r.

wybór części zamiennych w kalkulacji naprawy

Więcej...

O, Q, P - Oznaczenie części w kosztorysie powypadkowym

29.07.2021 r.

Rodzaje części zamiennych stosowanych przez Zakłady Ubezpieczeń w kosztorysach naprawy

Więcej...

Amortyzacja cen części w kosztorysie - koszty naprawy pojazdu po kolizji

22.07.2021 r.

Nieprawidłowe stosowanie amortyzacji cen części przez Zakłady Ubezpieczeń

Więcej...

Zawinione i niezawinione przyczyny rozwodu

30.06.2021 r.

Jakie są zawinione i niezawinione przyczyny rozkładu pożycia małżonków

Więcej...

Potrącenie na przejściu dla pieszych – wina pieszego

29.06.2021 r.

wypadki na przejściu dla pieszych - obrona w wypadkach drogowych

Więcej...

Rozliczenie szkody na podstawie kosztorysu

29.06.2021 r.

Odszkodowanie z OC sprawcy na podstawie kosztorysu

Więcej...

Wysokość zadośćuczynienia po śmierci męża

27.06.2021 r.

Jaka jest wysokość zadośćuczynienia po śmierci małżonka

Więcej...

Zdrada małżeńska, a rozwód

25.06.2021 r.

Zdrada jako przyczyna rozwodu, prowadzenie spraw rozwodowych Rzeszów

Więcej...

Odmowa wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela

24.06.2021 r.

Obowiązki zakładu ubezpieczeń w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

Więcej...

Wina w wyroku rozwodowym

24.06.2021 r.

orzekanie o winie małżonka w wyroku rozwodowym

Więcej...

Prawo do informacji w postępowaniu likwidacyjnym

16.06.2021 r.

Prawo do informacji w zakresie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela

Więcej...

Uprawnienia zakładu ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym

16.06.2021 r.

czynności towarzystwa ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym, czynności ubezpieczyciela po zaistnieniu szkody

Więcej...

Zmiana nazwiska po rozwodzie

16.06.2021 r.

Jak zmienić nazwisko po orzeczeniu rozwodu

Więcej...

Wypłata odszkodowania z OC

11.02.2021 r.

W jakim terminie ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie

Więcej...

Zadośćuczynienie za wypadek

10.02.2021 r.

Jak wyliczyć wysokość zadośćuczynienia za wypadek

Więcej...

Ile kosztuje rozwód

09.02.2021 r.

Opłaty w sprawie rozwodowej, prowadzenie spraw rozwodowych.

Więcej...

Odszkodowanie z Polisy OC

08.02.2021 r.

Dochodzenie odszkodowań z OC za naprawę uszkodzonego samochodu

Więcej...
Zobacz wszystkie

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form