Odszkodowania za Szkody Majątkowe


SZKODY MAJĄTKOWE


 

Nieprzewidziane zdarzenia, w szczególności zjawiska atmosferyczne powodują często szkody w posiadanych budynkach mieszkalnych, gospodarczych. W takim przypadku właściciel nieruchomości może ubiegać się o wypłatę odszkodowania kompensującego powstałą szkodę w nieruchomościach. Podstawą roszczenia winna być zawarta umowa ubezpieczenia: zarówno w zakresie ubezpieczeń rolnych (ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego), jak i również innych ubezpieczeń dobrowolnych, które powodują odpowiedzialność gwarancyjną ubezpieczyciela w przypadku zajścia danych zdarzeń ubezpieczeniowych.

 

Dochodzenie Odszkodowań za Szkody Majątkowe,

Odszkodowanie za powódź Kancelaria

 

Do najczęstszych przypadków zalicza się szkody związanych z wystąpieniem:

  • pożaru,
  • gradobicia,
  • zalania,
  • powodzi,
  • huraganu,
  • deszczu nawalnego,
  • zniszczeniem mienia przez osobę trzecią.

Wysokość odszkodowania, jego uzależnienie od wystąpienia danego zdarzenia jest uzależniona od rodzaju i zakresu zawartej umowy ubezpieczenia.


Dochodzenie Roszczeń za Szkody w Nieruchomościach

 

W pierwszej kolejności niezbędne jest ustalenie, iż zdarzenie objęte jest zakresem zawartej umowy ubezpieczenia. Po zgłoszeniu szkody winna nastąpić weryfikacja ustaleń ubezpieczyciela, co do przyjętego zakresu szkody, wysokości wypłaconego odszkodowania. W przypadku zaniżonej wypłaty odszkodowania uzasadnionym jest sporządzenie odwołania z odpowiednią argumentacją w tym przedstawieniem dodatkowych dowodów. W razie braku zmiany stanowiska ubezpieczyciela, dalszych roszczeń obejmujących powstałą w budynku szkodę należy dochodzić w postępowaniu cywilnym przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem.

Kancelaria adwokacka Rzeszów świadczy profesjonalne prawne usługi na każdym etapie dochodzenia roszczeń od momentu zgłoszenia szkody, odwołania, postępowania sądowego. Usługa prawna obejmuje w szczególności profesjonalne doradztwo prawne, czynności związane z ustaleniem rzeczywistego zakresu szkody, wysokości należnego odszkodowania, gromadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Usługi prawne przez kancelarię adwokacką świadczone są na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, miast Przemyśla, Rzeszowa, Jarosławia, Przeworska, Krosna.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Adwokat Odszkodowania Rzeszów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form