Odszkodowania za Szkody w Pojazdach


SZKODY W POJAZDACH


 

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie świadczy dla Państwa usługi w sprawach dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w zakresie szkód w pojazdach po kolizjach, wypadkach drogowych.

 

Usługa prawna obejmuje w szczególności:

 • analizę kosztorysów naprawy  sporządzonych przez ubezpieczycieli,
 • zgłoszenie szkody - pełna reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym,
 • zlecanie prywatnych kosztorysów naprawy,
 • odwołania od decyzji zakładów/towarzystw ubezpieczeń,
 • dochodzenie odszkodowania za szkodę w pojeździe na etapie sądowym.

Odszkodowanie za Szkodę w Pojeździe

 

​Skutkiem każdego wypadku, czy kolizji jest uszkodzenie pojazdu. W związku, z czym w sposób naturalny pojawia się pytanie – jak uzyskać odszkodowanie za szkody w pojazdach?

Najprostszym rozwiązaniem dla poszkodowanego, którego pojazd został uszkodzony w zdarzeniu drogowym, jest zwrócenie się do ubezpieczyciela sprawcy na podstawie zawartej umowy odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC sprawcy) o wypłatę odszkodowania obejmującego całość poniesionej szkody.

 

Zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej rozpoczyna proces likwidacji szkody. Proces zgłoszenia szkody, jak również reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym może być również zlecony kancelarii adwokackiej, przez co poszkodowany nie musi już samodzielnie podejmować dodatkowych czynności.

Bardzo częstym przypadkiem jest, iż sporządzone przez zakład ubezpieczeń ustalenia, w tym kosztorys naprawy jest zaniżony, nie odpowiada pełnej kompensacie szkody, przez co uzasadnionym jest domaganie się dopłaty do należnego odszkodowania.

W tym zakresie może się zdarzyć np.:

 • zastosowanie zbyt niskich stawek za roboczogodzinę obowiązujących w miejscu zamieszkania poszkodowanego,
 • użycie wartości części jako zamienników w miejsce należnych cen części oryginalnych,
 • pomniejszenie wartości części, robocizny o tzw. zużycie, rabaty
 • pominięcie części uszkodzeń albo ich błędna kwalifikacja,
 • warunkowanie dopłaty odszkodowania po przedstawieniu faktur za naprawę

 

Dochodzenie Odszkodowań po Wypadku Drogowym

 

Zastosowanie przykładowo wskazanych powyżej i niezgodnych z obowiązującym prawem składników kosztorysu bądź też ich pominięcie powoduje konieczność podjęcia czynności prawnych w postępowaniu likwidacyjnym, których następstwem jest przede wszystkim złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Kancelaria prawna w ramach zleconych czynności dokonuje kompleksowej analizy kosztorysu ubezpieczyciela, a często w uzasadnionych przypadkach zleca sporządzenie kosztorysu prywatnego przez specjalistę – rzeczoznawcę motoryzacyjnego, który stanowi potem podstawę dochodzonych roszczeń.

Należy podkreślić, iż ponad powyższe sytuacje związane z zaniżonym kosztorysem, kancelaria adwokacka podejmuje czynności także w przypadku, gdy:

 • odmówiono wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciele jako podstawę stanowisk kwestionujących co do zasady, wypłatę odszkodowania wskazują między innymi: na brak korelacji uszkodzeń pojazdów biorących udział w kolizji, brak wykazania okoliczności zdarzenia, brak wezwania Policji, braki w dokumentacji powypadkowej. W takich wypadkach niezbędne jest podjęcie niezbędnych czynności prawnych, które dadzą ostatecznie podstawę do zmiany stanowiska ubezpieczyciela i uznania swojej odpowiedzialności,
 • drugi uczestnik kolizji, wypadku kwestionuje swoją odpowiedzialność za zaistnienie zdarzenia. W takim przypadku niezbędnym jest podjęcie przede wszystkim odpowiednich czynności dowodowych w toczącym się w postępowaniu karnym, wykroczeniowym,
 • zaniżono wartość pojazdu przed szkodą, co jest istotne w przypadku zaistnienia tzw. szkód całkowitych, co prowadzi do pomniejszenia wysokości przyznanego odszkodowania.

Kancelaria adwokacka Rzeszów prowadzi kompleksową usługę prawną polegającą na zgłoszeniu i reprezentacji w postępowaniu likwidacyjnym oraz sądowym. Możliwym jest również zlecenie wykonania czynności na każdym etapie sprawy, zarówno w zakresie sporządzenia odwołania, jak i również po zakończeniu postępowania likwidacyjnego.

 

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd Rzeszów,

Odszkodowania powypadkowe

 

Zakres czynności kancelarii prawnej obejmuje przede wszystkim:

 • zgłoszenie szkody związanej z wypadkiem, kolizją do ubezpieczyciela,
 • reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym, prowadzenie korespondencji z firmą ubezpieczeniową, sporządzanie pism, odwołań,
 • weryfikację zakresu uszkodzeń,
 • weryfikację sporządzonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe kosztorysu,
 • weryfikację stanowisk ubezpieczyciela,
 • dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela przed sądem, w szczególności: 
 1. kosztów naprawy pojazdu,
 2. kosztów holowania pojazdu,
 3. wartości uszkodzenia pojazdu,
 4. kosztów uszkodzonych w wyniku kolizji, wypadku rzeczy,
 5. kosztów najmu pojazdu.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria odszkodowawcza Rzeszów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form