Prowadzenie spraw sądowych przeciwko zakładowi ubezpieczeń - Adwokat S. Możdrzeń Rzeszów


SPORY SĄDOWE Z ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ


Specjalizacja kancelarii dotyczy wszelkich sporów z zakładami ubezpieczeń/ towarzystwami ubezpieczeniowymi, które wynikają z zawartych umów ubezpieczeń. 

Pomoc prawna świadczona jest zarówno na rzecz osób dochodzących od zakładu ubezpieczeniowego roszczenia odszkodowawczego, jak również na rzecz osób wobec których zakład ubezpieczeniowy dochodzi roszczenia pieniężnego.

W postępowaniu sądowym oferowana jest kompleksowa pomoc prawna reprezentacji strony, obejmująca przede wszystkim:


  • reprezentację procesową strony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • zastępowanie strony na posiedzeniach sądowych,
  • sporządzanie pozwów w imieniu strony,
  • składanie pism procesowych, środków odwoławczych, apelacji,
  • analiza opinii biegłych sądowych, składanie zarzutów do opinii,
  • reprezentacja strony podczas oględzin,
  • prowadzenie negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

 

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria Adwokacka Rzeszów, Adwokat Rzeszów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form