Prawo Ubezpieczeń Kancelaria Rzeszów


PRAWO UBEZPIECZEŃ


 

Specjalizacja kancelarii obejmuje szeroko pojęte prawo ubezpieczeń. Niniejsze dotyczy pomocy prawnej w zakresie wszelkich spraw i sporów wynikłych na tle zawartych umów ubezpieczeń:


  • ubezpieczeń obowiązkowych,
  • ubezpieczeń dobrowolnych,
  • ubezpieczeń majątkowych,
  • ubezpieczeń osobowych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji strony zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, prowadzonego przez dany zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe, ale również na etapie postępowania sądowego w postepowaniu przed Sądem I i II Instancji oraz w postepowaniach przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi zarówno z dochodzeniem roszczeń od zakładów ubezpieczeń, w tym w przypadku odmowy wypłaty świadczeń, wypłaty świadczeń w zaniżonej wysokości, jak również świadczy usługi obrony przed roszczeniami zakładów ubezpieczeń. 

 

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszam do kontaktu.

adw. Sebastian Możdrzeń

 


Kancelaria Adwokacka Rzeszów, Adwokat Rzeszów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form