Windykacja Wierzytelności Kancelaria Rzeszów


WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI


Kancelaria adwokacka prowadzi pomoc prawną w zakresie dochodzenia należności wynikających z tytułu zawartych umów, nieopłaconych przez kontrahentów faktur, nienależycie wykonanych zobowiązań na rzecz firm, jak również osób fizycznych. Obsługa prawna w zakresie windykacji wierzytelności w szczególności prowadzona jest na rzecz firm usługowych, budowlanych, ubezpieczeniowych na terenie całego Podkarpacia,w szczególności mających siedziby w Przemyślu, Rzeszowie, Jarosławiu, Krośnie, Stalowej Woli. 

Windykacja Polubowna

Czynności windykacji polubownej dotyczą przede wszystkim:


 • analizy prawnej dochodzonej należności,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem,
 • sporządzanie ugody z dłużnikiem,

Dochodzenie Należności na Drodze Sądowej


 Czynności dochodzenia należności na etapie sądowym dotyczą czynności prawnych:


 • złożenia pozwu oraz reprezentacji strony w procesie,
 • dochodzenia należności w postępowaniu uproszczonym
 • dochodzenia należności w postępowaniu upominawczym, nakazowym,
 • reprezentacji strony w postępowaniu klauzulowym,

 
Postępowanie Egzekucyjne Rzeszów

Czynności dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym dotyczą przede wszystkim:


 • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji postępowania egzekucyjnego,
 • reprezentacji strony w postępowaniu egzekucyjnym,
 • monitorowania aktualnego stanu postępowania egzekucyjnego,
 • poszukiwanie majątku w postępowaniu egzekucyjnym

Dochodzenie Należności z Zawartych Umów

Czynności prawne dotyczące dochodzenia należności z tytułu zawartych umów,odszkodowań za nienależyte wykonanie umowykar umownych obejmujące postępowanie:


- przedsądowe (wezwania do zapłaty, negocjacje),

- postępowanie sądowe (dochodzenie roszczeń na etapie postępowania sądowego),

 - postępowanie egzekucyjne (wszczęcie oraz reprezentacja strony w postępowaniu egzekucyjnym).


Czynności prawne związane ze skuteczną windykacją należności przeprowadzane mogą być  w kilku etapach. W pierwszej kolejności kancelaria prawna stosuje czynności związanepolubownym dochodzeniem należności, w postaci wezwań do zapłaty kierowanych do dłużnika, prowadzenia ewentualnych negocjacji, sporządzenia ugody.W sytuacji, gdyśrodki pozasądowe, ugodowenie skłaniają jednak dłużnika do zapłaty należności , kolejnym etapem odzyskania długujest dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej.Dochodzenie należności na etapie sądowym oprócz należności głównej, uwzględnia odsetki oraz uiszczone koszty procesu w pełnej wysokości.Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, sprawa jest szczegółowo omawiana z mocodawcą, gdzie wskazane są poszczególne etapy sprawy, przyszły przebieg procesu, wysokośćkosztów sądowych. Wytoczenie powództwa cywilnego, uwzględniając rodzajsprawy prowadzi w większości przypadków do wydania przez sąd nakazu zapłaty bez konieczności prowadzenia procesu. 

Dochodzenie Należności dla Firm

Nakaz zapłaty w przypadku braku wniesienia skutecznego sprzeciwu przez dłużnika stanowi tytuł egzekucyjny, a po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności – tytuł wykonawczy uprawniający do dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym przed właściwym komornikiem sądowym.Podkreślić jednaknależy, iż duża część wierzytelności spłacana jest przez dłużników po otrzymaniu doręczonego przez sąd nakazu zapłaty, bez konieczności wszczynania dalszych czynności związanych z postępowaniem egzekucyjnym.


Ostatecznym etapem odzyskiwania należności w przypadku posiadania już tytułu wykonawczego i braku zapłaty należności może być wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego przed właściwym miejscowo komornikiem sądowym.Dochodzenie długu odbywa się wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami procesu, który były uiszczone przez stronę na etapie postępowania sądowego.


Proces dochodzenia należności wymaga często szybkich, zabezpieczających działań, które chronią wierzycieli w szczególności w przypadku pogarszającej się wypłacalności dłużnika. Kancelaria prawna podejmuje kompleksowe czynności związane z dochodzeniem długu na każdym jej etapie – polubownym, sądowym, egzekucyjnym.W sposób stały monitorowany jest przebieg postępowania na każdym jego etapie o którym na bieżąco informowany jest zleceniodawca. 


Kancelaria prawna świadczy również pomoc prawną w zakresie obrony przed dochodzeniem roszczeń od podmiotów trzecich, zarówno firm, jak też osób trzecich. Bardzo często, początkiem działań związanych z obroną przed dochodzeniem wierzytelności od kontrahentów, firm windykacyjnych oraz innych podmiotów jest otrzymanie wydanego przez sąd nakazu zapłaty. Wobec czego pojawia się pytanie - jak odwołać się od nakazu zapłaty.Przede wszystkim, aby złożenie sprzeciwu było skuteczne, poza oczywistym dochowaniem terminu, niezbędnym jest analiza roszczenia pod względem jego zasadności, wysokości, jak również ewentualnego przedawnienia. Ponadto pogłębiona ocena prawna jest niezbędna w celu sformułowania wszelkich uzasadnionych wniosków dowodowych oraz zarzutów już w sprzeciwie od nakazu zapłaty, celem skutecznej obrony procesowej przed dochodzoną wierzytelnością. 

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Adwokat Rzeszów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form