Windykacja wierzytelności

Czynności prawne dotyczące dochodzenia należności z tytułu zawartych umów,odszkodowań za nienależyte wykonanie umowy, kar umownych obejmujące postępowanie:

- przedsądowe (wezwania do zapłaty, negocjacje),

- postępowanie sądowe (dochodzenie roszczeń na etapie postępowania sądowego),

 - postępowanie egzekucyjne (wszczęcie oraz reprezentacja strony w postępowaniu egzekucyjnym).

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
Mostowa 2, 37-700 Przemyśl

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

Contact Form