Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Kancelaria Adwokacka adwokat Sebastian Możdrzeń jest administratorem przetwarzanych danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Kontakt z administratorem jest możliwy w siedzibie kancelarii – ul. Mostowa 2, 37-700 Przemyśl, jak również w formie zdalnej poprzez e-mail: adwokat.mozdrzen@op.pl lub telefonicznie pod numerem 696-963-490.

Przetwarzanie danych osobowych

Kancelaria Adwokacka adwokat Sebastian Możdrzeń przetwarza dane osobowe tylko w przypadkach dozwolonych prawnie, na warunkach wynikających z przepisów prawa, w tym RODO. Kancelaria przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy, w tym wykorzystania pozostawionych danych osobowych do kontaktu,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii Adwokackiej adwokat Sebastian Możdrzeń,
 • kontaktu z Państwem, w tym za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Kancelarii, a także drogą telefoniczną oraz mailową
 • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię Adwokacką adwokat Sebastian Możdrzeń lub innych podmiotów na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje Kancelaria, tj. współpracującym  kancelariom prawnym,  adwokatom, radcom prawnym, aplikantom radcowskim, adwokackim w zakresie zleconych czynności. Ponadto zapewniając bezpieczeństwo przekazanym danym osobowym, administrator zobowiązuje podmioty współpracujące do przetwarzania przekazanych danych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych,   w tym RODO.

Kancelaria Adwokacka adwokat Sebastian Możdrzeń przechowuje dane osobowe tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania.

Osoby, których dane osobowe są przez Kancelarię Adwokacką adwokat Sebastian Możdrzeń przetwarzane mogą, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO:

 • wykonywać prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą;  
 • prawo do sprzeciwu i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie osoby, której dane dotyczą, ma ona w każdym momencie prawo do wycofania tej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto kancelaria Adwokacka adwokat Sebastian Możdrzeń przetwarza dane osobowe stosując niezbędne  techniczne organizacyjne, środki bezpieczeństwa.

Pliki cookies

W związku funkcjonowaniem strony internetowej automatycznie przetwarzane są informacje zawarte w tzw. plikach cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownicy korzystają z zawartości strony internetowej. Strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz analizy statystyk odwiedzin.

Użytkownik może dokonać zmiany ustawień dostępu, przechowywania cookieslub usunąć je, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. Zebrane dane są ujawniane jedynie osobom upoważnionymi do zarządzania stroną internetową.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form