Wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów z blokadą alkoholową


WYKONYWANIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW Z BLOKADA ALKOHOLOWĄ


W określonych przepisami przypadkach, pomimo prawomocnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, skazany posiada możliwość powrotu do kierowania pojazdami i dalszego wykonywania zakazu w pojeździe wyposażonym w blokadę alkoholową.

Warunkami formalnymi skrócenia wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, które muszą być spełnione łącznie, aby sąd mógł orzec o skróceniu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, są:

  • odbycie przez skazanego co najmniej połowy orzeczonego wymiaru środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,​
  • wyposażenie pojazdu w blokadę alkoholową,

Do przesłanek, które będą przedmiotem oceny sądu orzekającego o możliwości skrócenia wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, należą przede wszystkim:

1)postawa skazanego,

2)jego właściwości osobiste,

3)jego warunki osobiste,

4)zachowanie się skazanego w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów,

5) brak zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Oczywiście należy podkreślić, że  rozstrzygnięcie Sądu następuje na podstawie całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego.  


Adw. Sebastian Możdrzeń

Kancelaria Adw. Sebastian Możdrzeń oferuje kompleksową pomoc prawną w postępowaniu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, możliwości dalszego prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Oferta kancelarii obejmuje analizę stanu faktycznego, złożenie wniosku inicjującego postepowanie wraz z dowodami, reprezentację przed Sądem, a w przypadku takiej konieczności reprezentację w postępowaniu odwoławczym.  W przypadku zainteresowania ofertą - zapraszam do kontaktu. 

Contact Form