Rabat w kosztorysie naprawy


RABATY STOSOWANE W KOSZTORYSACH - WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA


Częstą praktyką w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych stało się amortyzowanie części oryginalnych poprzez wskazywanie przez Zakłady Ubezpieczeń możliwości uzyskania rabatów w zakładach naprawczych, czy też sieciach dealerskich. Niniejsze w sposób jednoznaczny wpływa na wysokość ustalonego odszkodowania. Należy jednak rozważyć, czy taka praktyka jest dozwolona i czy osoba poszkodowana musi się do niej zastosować.

 

Zakłady Ubezpieczeń argumentują, że można zakupić części oryginalne, dystrybuowane poza siecią producenta pojazdu, za znacznie niższą kwotę finalną, z uwagi na występujące rabaty czy też upusty marketingowe; w szczególności, iż tego typu rabat na części można uzyskać w sieci warsztatów współpracujących z danym zakładem ubezpieczeń.

Podkreślenia jednak wymaga, na co także zwraca uwagę Rzecznik Finansowy, że opisane wyżej praktyki dotyczące dokonywania potrącenia cen części o określony procent i uzasadnianie powyższego występującymi na rynku rabatami są niczym innym jak dokonywaniem potrąceń amortyzacyjnych, czyli dokonywaniem obniżenia kwoty odszkodowania o określony procent, co jest niezgodnie z treścią art. 361 § 2 k.c. i art. 363 § 1 k.c.

Nawet gdyby przyjąć, że prawdziwe są tezy o rabatach udzielanych w warsztatach naprawczych współpracujących z danym ubezpieczycielem, to należy podkreślić, że poszkodowany ma prawo do wyboru sposobu naprawienia szkody oraz warsztatu, który miałby przeprowadzić naprawę. W związku z powyższym w przypadku podjęcia decyzji o wyborze sposobu naprawienia szkody poprzez wypłatę kwoty odszkodowania na rachunek poszkodowanego jako miarodajne koszty naprawy pojazdu powinny być brane pod uwagę obiektywne i uśrednione koszty w warsztatach funkcjonujących na rynku, nie zaś koszty w warsztacie wskazanym przez zakład ubezpieczeń.


Czy dochodzenie odszkodowania za uszkodzony pojazd w kolizji, czy wypadku musi uwzględniać udzielane przez Zakłady Ubezpieczeń rabaty na części, czy usługi?


Poszkodowany nie ma bowiem obowiązku dokonywać zakupu części lub przeprowadzać naprawy pojazdu we wskazanym warsztacie naprawczym, a do tego w konsekwencji sprowadza się argumentacja ubezpieczyciela, dowodzącego, że określone części zamienne można zakupić w cenie odpowiednio niższej we wskazanym indywidualnie podmiocie.

Poszkodowany zatem ma prawo do tego, aby za ustaloną kwotę odszkodowania móc naprawić pojazd w wybranym warsztacie naprawczym, zaś rabaty nie są elementami powszechnie obowiązujących cen na rynku części zamiennych. Jeżeli w procesie wyceny wysokości szkody przyjmuje się czynniki niewystępujące na rynku lub też występujące sporadycznie, to należy uznać, że nie jest to obiektywna wycena kosztów naprawy pojazdu.


Adwokat Sebastian Możdrzeń

Contact Form