O, Q, P - Oznaczenie części w kosztorysie powypadkowym


Q, O, P - OZNACZENIE CZĘŚCI W KOSZTORYSIE POWYPADKOWYM


 

Sporządzony kosztorys powypadkowy, celem przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody powinien zawierać nakład niezbędnych prac naprawczych, czas ich wykonania, jak również części zamienne o odpowiedniej jakości.

  1. Co oznaczają w kosztorysie symbole: O, Q, P

Sporządzona kalkulacja kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego w wypadku lub kolizji powinna wskazywać jakość uwzględnionych części. W kosztorysie sporządzonym przez zakład ubezpieczeń części oznaczane winny być symbolami: O, Q, P, ponadto wskazywany powinien być ich producent oraz dostawca części. Należy podkreślić, iż dobór właściwego rodzaju części nie może być jednak dowolny. Zakład ubezpieczeń ustalając wysokość odszkodowania powinien kierować się zasadami ogólnymi wynikającymi z przepisów prawa i uwzględniać w kalkulacji wartość takich części, które zapewnią przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Kosztorys powypadkowy – części zamienne

Dochodzenie Odszkodowań Rzeszów - Kancelaria Adwokacka 

  1. Zastosowanie innych niż oryginalne części.

Zasadą jest, iż Towarzystwo Ubezpieczeń powinno uwzględniać wyłącznie wartość części O, w przypadku pojazdów będących na gwarancji producenta. Niniejsze wynika również z faktu, iż producent pojazdu  uzależnia zachowanie gwarancji od wykorzystania w naprawie wyłącznie części oryginalnych. Ponadto części o symbolu O powinny być stosowane także, gdy uzasadnia to szczególny interes uprawnionego – między innymi w sytuacji, gdy  uszkodzony pojazd był serwisowany w oparciu o takie części.  Należy również zwrócić uwagę, że gdy pomimo występowania „szczególnego interesu uprawnionego” zakład ubezpieczeń zastosuje części inne niż O, powinien taką decyzję należycie i szczegółowo uzasadnić poszkodowanemu.

Zaniżony kosztorys przez ubezpieczyciela – Kancelaria Prawna Rzeszów

W sytuacji, gdy nie zachodzą konieczne warunki do wymiany w miejsce uszkodzonych części – części O, istnieje możliwość zastosowania przez zakład ubezpieczeń części równoważnych częściom oryginalnym (części Q). Jednakże w takiej sytuacji, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wykazania, że części te posiadają zaświadczenie producenta o tym, że są one produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta danego pojazdu. Należy w związku z tym podkreślić, że  zakład ubezpieczeń sporządzający kalkulację naprawy -może zastosować części nieoryginalne, ale tylko o porównywalnej jakości, tj. części zamienne, co do których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co części, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych.

  1. Zastosowanie części o symbolu P

Natomiast jako odstępstwo od powyżej wskazanych zasad- w sytuacji uszkodzenia pojazdu wieloletniego albo ze względu na stopień wyeksploatowania części w tym pojeździe, zakład ubezpieczeń ma prawo do uwzględnienia, przy ustalaniu wysokości świadczenia, wartości części oznaczonych symbolem „P”. Zakład ubezpieczeń teoretycznie może też uwzględnić wartość części P także w sytuacji, gdy uzasadnia to prostota konstrukcji części, ale wówczas warunkiem zastosowania części P jest pełna gwarancja przywrócenia do stanu poprzedniego pod każdym istotnym względem, bez konieczności prowadzenia skomplikowanych badań. Jeżeli jednak w powyżej wskazanych sytuacjach zajdzie przesłanka szczególnego interesu poszkodowanego do naprawy pojazdu z wykorzystaniem części O lub Q, -zakład ubezpieczeń będzie zobligowany do ustalenia wartości świadczenia z wykorzystaniem tego rodzaju części. Przesłanka ta jest spełniona np., gdy uszkodzony pojazd był dotychczas serwisowany w oparciu wyłącznie o części oryginalne.

 

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń

 


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań powypadkowych na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego. Usługi prawne dotyczą również analizy kosztorysów naprawy, zlecenia sporządzenia kosztorysów prywatnych, dochodzenia roszczeń o zapłatę od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie na terenie całego kraju, z uwzględnieniem województwa podkarpackiego w szczególności na terenie miasta: Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Łańcut, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg


Adwokat Rzeszów, Odszkodowania Kancelaria Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, Przeworsk, Jarosław -kosztorysy powypadkowe, dochodzenie odszkodowań

Contact Form