Kosztorysy powypadkowe - Analiza Sporządzanie


KOSZTORYSY POWYPADKOWE ANALIZA I SPORZĄDZANIE


 

Kosztorysy powypadkowe pojazdów, stanowią ważną część postępowania prowadzonego w celu likwidacji zaistniałej szkody. Dopiero sporządzenie prawidłowego kosztorysu, obejmującego właściwy zakres naprawy, ale również adekwatną wartość użytych części i zakresu prac daje możliwość uzyskania odszkodowania w należnej wysokości gwarantującej wypłatę świadczenia umożliwiającego przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody.

 

Prawidłowo sporządzony powypadkowy kosztorys naprawy pojazdu, powinien zawierać nie tylko prawidłowy zakres uszkodzeń, ale również prawidłowo określone wartości części zamiennych ich wartość, również w sposób prawidłowy winna zostać również określona wynagrodzenie godziny pracy specjalistów – mechanika, lakiernika.

Dopiero sporządzony we właściwy, odpowiadający obowiązującym przepisom kosztorys naprawczy daje szansę do uzyskania odszkodowania w należnej wysokości.


Kancelaria świadczy usługi związane zarówno z analizą, jak również pomoc prawną w sporządzaniu kosztorysów powypadkowych pojazdów, kosztorysów po szkodach w nieruchomościach, tj.:

  • Weryfikacja kosztorysów powypadkowych, po zaistniałych szkodach,
  • Analiza zakresu szkody- uwzględnienie niezbędnych składników kosztorysu,
  • Sporządzanie kosztorysów powypadkowych uszkodzeń, naprawy pojazdów,
  • Sporządzanie kosztorysów po zalaniu nieruchomości, powodzi, gradobiciu

Podkreślania wymaga, iż prawidłowo sporządzona kalkulacja kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego w wypadku lub kolizji powinna wskazywać jakość uwzględnionych części. W kosztorysie sporządzonym przez zakład ubezpieczeń części oznaczane winny być symbolami: O, Q, P, ponadto wskazywany powinien być ich producent oraz dostawca części.

Wartość prac naprawczych również winna odpowiadać cenom rynkowym miejsca zamieszkania poszkodowanego, jak również uwzględniać rzeczywisty czas potrzebny na naprawę pojazdu.

Kalkulacja naprawy określająca jednocześnie wysokość należnego odszkodowania nie może zatem zostać sporządzona w sposób narzucający najtańszą  naprawę, czy też użycie części zamiennych o niskiej wartości.

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań powypadkowych na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego. Usługi prawne dotyczą również analizy kosztorysów naprawy, zlecenia sporządzenia kosztorysów prywatnych, dochodzenia roszczeń o zapłatę od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie na terenie całego kraju, z uwzględnieniem województwa podkarpackiego w szczególności na terenie miasta: Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Łańcut, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sanok


Adwokat Rzeszów, Odszkodowania Kancelaria Rzeszów, utrata wartości handlowej pojazdu, odszkodowania powypadkowe, kosztorysy naprawy, kosztorysy powypadkowe Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Łańcut, Leżajsk, Jarosław, Lublin, Krosno, Sanok, Kielce, Nisko, Mielec,

 

 

Contact Form