Jazda samochodem po alkoholu - kara


JAZDA SAMOCHODEM PO ALKOHOLU - KARY I ŚRODKI KARNE


Sankcja karna za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu przede wszystkim zależy od wartości stężenia alkoholu w chwili zdarzenia. W zależności od wyniku niniejszy czyn może być zakwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo, co ma wpływ na wymiar kary.

 

Kiedy mamy do czynienia z przestępstwem:

Jest to stan nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

- stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu,

- obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dcm³


Kara i środki karne za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości –przestępstwo : art. 178 a k.k.:

  • kara grzywny,
  • kara ograniczenia wolności,
  •  kara pozbawienia wolności do 2 lat,
  • w przypadku gdy sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, lub popełnił przestępstwo określone art. 177 k.k., 173 k.k, 174 k.k. lub dopuścił się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych podlega karze  pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • sąd obligatoryjnie orzeka również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 3 lat do dożywotniego zakazu w zależności od okoliczności oraz uprzedniej karalności,
  • sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na rzecz na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5.000 zł do 60.000 zł.
  • możliwe jest również w zależności od okoliczności oraz spełnienia przesłanek ustawowych warunkowe umorzenie postępowania. W takim przypadku orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne i może zostać orzeczone maksymalnie na okres 2 lat.

Kiedy mamy do czynienia z wykroczeniem:

Jest to stan po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

- stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu,

- obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³


Kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu –wykroczenie : art. 87 k.w.:

  • kara grzywny nie niżej niż 2.500 zł do 30.000 zł,
  • kara aresztu,
  • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat

 

Kancelaria prowadzi sprawy karne oraz wykroczeniowe związane z kierowaniem pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu. Obrona świadczona jest zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również sądowego. Usługa świadczona jest na terenie całego województwa podkarpackiego.

W przypadku ewentualnych pytań zapraszam do kontaktu. 

Adwokat Sebastian Możdrzeń


Kancelaria Adwokacka Rzeszów. Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie obrony sprawców wykroczeń i przestępstw drogowych. 

Contact Form