Ile kosztuje rozwód


ILE KOSZTUJE ROZWÓD CYWILNYPierwsza odpowiedź jaka nasuwa się odpowiadając na pytanie dotyczące kosztów rozwodu, to z całą pewnością jest stres, nerwy, które bezwzględnie wymagają uzbrojenia się w jak największe pokłady cierpliwości oraz chociaż próby relaksu. Należy jednak pamiętać, iż oprócz dużego pokładu emocjonalnego jaki przeważnie niesie za sobą decyzja o rozwodzie oraz dalsze postępowanie sądowe, to wytoczenie powództwa niesie za sobą konieczność uiszczenia pewnych kosztów o których będzie mowa poniżej.

 

Opłaty w sprawie rozwodowej

Wszczęcie sprawy o rozwód  jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Podstawowym kosztem rozprawy o rozwód jest Opłata sądowa w wysokości 600 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy właściwego Sądu Okręgowego, przed którym będzie toczyła się sprawa, ewentualnie dokonać opłaty w kasie Sądu.

Nie są to wszystkie koszty, które mogą ujawnić się w sprawie o rozwód. Należy mieć na uwadze, iż w toku procesu może pojawić się konieczność w zależności od charakteru danej sprawy np. koszty zaliczek na stawiennictwo świadków, ewentualnych biegłych, opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, wniosków o zabezpieczenie roszczeń.

Natomiast w przypadku, gdy z uwagi na aktualną sytuację osobistą stronę nie stać na wniesienie opłaty od pozwu w wysokości 600 zł może złożyć  wraz z pozwem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. W takim wypadku niezbędnym poza uzasadnieniem samego wniosku jest przedłożenie na formularzu oświadczenia o stanie rodzinnym majątku, dochodach i źródłach utrzymania. W przypadku uwzględnienia takiego wniosku, strona zostanie zwolniona w całości lub określonej części od kosztów sądowych.

Adwokat od spraw rozwodowych Rzeszów

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie

Należy jednak mieć na uwadze, iż zwolnienie od kosztów sądowych nie jest zwolnieniem od ewentualnego zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej w razie przegranej w procesie.

Ponadto osoby w trudnym położeniu majątkowym mogą ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Wniesiona przez stronę wszczynającą postępowanie w sprawie o rozwód opłata w wysokości 600 zł podlega rozliczeniu w wyroku kończącym sprawę. Zgodnie z art. 79 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ust. 1 pkt 3 lit. b. sąd zwraca połowę uiszczonej opłaty od pozwu w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie. Opłata jest zwracana po uprawomocnieniu wyroku.

Możliwy jest również zwrot całej  opłaty w sprawie o rozwód. Ponadto możliwym jest sytuacja, gdy sąd zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu. Cała opłata jest zwracana stronie na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji. Natomiast w przypadku pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego zwracana jest stronie połowa uiszczonej opłaty.

Prowadzenie spraw rozwodowych


 

Adwokat od rozwodów Rzeszów, Rozwody Kancelaria Rzeszów,

Contact Form